Δωμάτια

Πρώτο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με άπλετη Θέα προς Βόλο
και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Εμφιαλωμένο Νερό

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Δεύτερο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με άπλετη Θέα προς Βόλο και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Εμφιαλωμένο Νερό

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Τρίτο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με άπλετη Θέα προς Βόλο
και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Εμφιαλωμένο Νερό

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Τέταρτο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με τζάκι και μερική θέα προς Βόλο
έως το Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Τζάκι Προς Χρήση

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Πέμπτο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με τζάκι και μερική θέα προς Βόλο
έως το Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Τζάκι Προς Χρήση

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Έκτο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με τζάκι και πανοραμική θέα
προς Βόλο και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Τζάκι Προς Χρήση

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Έβδομο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με τζάκι και πανοραμική θέα
προς Βόλο και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Τζάκι Προς Χρήση

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση

Όγδοο Δωμάτιο

Archontiko Theodora maple leaf svg icon

Δωμάτιο με τζάκι και πανοραμική θέα
προς Βόλο και Παγασητικό κόλπο.

Υπηρεσία Δωματίου

Τζάκι Προς Χρήση

Εγκατεστημένο Ψυγείο

Μπανιέρα / Ντουζιέρα

Προσωπική Περιποίηση